Ļauj man Tevi, māmulīt,
Tavā dienā godināt,
Paldies teikt par katru rītu,
Kad nāc dienai modināt.

Ā Tavi vārdi – silti vārdi,

Ietin sirdi maigumā,
Tavi vārdi – spēka vārdi,
Palīdz dienu spraigumā.

Tavi vārdi – gudri vārdi,
Liek mums augot padomāt,
Tavi vārdi – spēka vārdi,
Mūžam paliks padomā.